Jenotaliseds notidik valik

Kobojonam jenotalisedas gebidik valik in Vükibuks. Ad brefükam lisedi, kanol välön lisedasoti, gebananemi, u padi tefik.

Jenotaliseds

No dabinons notets in jenotalised at.